mötesagenda

Mötesagenda 2013- 2014

Följande mötesagenda antogs

DATUM                                         TID                                                             PLATS

1 S-möte                                        2013-04-04 19:00                               Bengt
2 S-möte                                        2013-05-08 18:00                               Johan
3 S-möte(sommarfest)            2013-06-05 18:00                              (Marie) ?
4 S-möte                                        2013-08-29 18:00                               Mats
5 S-möte                                        2013-09-25 18:00                               Bo
Höstmöte                                     2013-10-23 18:00                                ”Medborgarhuset”
6 S-möte                                       2014-01-29 18:00                                Gunnar
Årsmöte                                       2014-03-05 18:00                               ”Medborgarhuset”