mötesagenda

Mötesagenda 2018 – 2019

1 S-möte                            2018-03-27                     1800                 Bengt

2 S-möte                           2018-04-16                     1800                  Bengt

3 S-möte (sommarfest)  2018-06-01                   1800                   Joakim

4 S-möte                            2018-08-27                   1800                  Johan

5 S-möte                            2017-09-24                    1800                  Mattias

 

Höstmöte                           2018-10-17                    1800                 Medborgarhuset

6 S-möte                             2019-01-14                    1800                 Sofia

7 S-möte                             2019-02-11                   1800                  Magnus

Årsmöte                              2019-03-20                   1800                 Medborgarhuset