Startsida

Hästö Intresseförening har köpt in en basketkorg med internationella höjden 3,05m. Korgen finns på skolgården, så vuxna och ungdomar, testa gärna ”streetbasket”.

 

  1. IMG_8363            IMG_835

 

Södra Hästö badstrand har fått en ny badstege, sponsrad av HIF och med kamratpris från 1852!

IMG_0836

Hästö Intresseförening har fått samrådsredogörelse avseende detaljplan för Karlskrona 5:53 m.fl. (Studentboende vid Krutviken)

De synpunkts som Hästöborna lämnat in i samband med undersökningen om hyreshusen, har Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen läst och kanske beaktat. Om någon vill ha möjlighet som privatperson att överklaga förvaltningens / nämndens beslut, måste synpunkterna skickas in till Karlskrona kommun tillsammans med namn och fastighetsbeteckning. Den detaljplan som nu är föreslagen är i princip likalydande med den som presenterades i samband med undersökningen i våras.

 

Tack alla som ställde upp på städdagen söndagen den 22/5 vid Coldinubadet!

Badplatsen har blivit väldigt fin och även badplatsen på södra Hästö har fått lite extra sand. Våra insatser är grunden till att kommunen sponsrar HIF med ca. 15000kr om året, vilket gör att vi kan genomföra ännu mer verksamhet.

 

Hastighetsmätning av trafiken på Hästö.

Görningen har uppmanat kommunen att sätta upp tavlor som visar vilken hastighet vi håller när vi kör på Hästö. Mätaren lämnar också statistik, och den är inte enbart en positiv läsning. Den högsta uppmätta hastigheten var 86km/h, nästan 3 gånger tillåten hastighet. Vi hoppas att hastigheten förbi skolan blir mer måttlig.

 

IMG_0668     IMG_0667

 

Undersökningen om nya hyreshus vid bananhuset är klar.

1

Undersökningen av Hästöbornas åsikter om nya hyreshus vid Bananhuset är färdig.

Resultatet var att 383 röster avgavs av totalt 629 hushåll vilket innebär att deltagande graden var mycket god, 60,9%.

208 röster (54,3%) var emot byggnation av hyreshusen
162 röster (42,3%) var för byggnation av hyreshusen
13 röster (3,4%) vet ej-röster lämnades

Slutsatsen är att Hästöbornas visar en viss men tydlig negativ åsikt om byggnationen av hyreshusen. Många har lämnat kommentarer som vi redovisar under fliken ”infrastruktur” på denna hemsida.
De främsta invändningarna går ut på att husen blir för höga och att de som bor i Bananhuset får sin utsikt förstörd.

Hästö Intresseförening agerar genom att skicka en skrivelse till Karlskrona Kommun som visar på den oro som finns hos de boende på Hästö för negativa effekterna för boendemiljön på Hästö, vid en byggnation av dessa hyreshus. Samtliga kommentarer bifogas även denna skrivelse så att Karlskrona Kommun själva kan utvärdera lämnade synpunkter från Hästöbornas, negativa som positiva.

Undersökningen av Hästöbornas åsikter om studentboendet vid Krutviken är färdig.

Resultatet var att 383 röster avgavs av totalt 629 hushåll vilket innebär att deltagande graden var mycket god, 60,9%.

195 röster (50,9%) var emot byggnation av hyreshusen
157 röster (41,0%) var för byggnation av hyreshusen
31 röster (8,1%) vet ej-röster lämnades

Slutsatsen är att Hästöbornas visar en viss negativ åsikt om byggnationen av studentboendet, om än mindre negativt än byggnationen av hyreshusen vid bananhuset.

Nu finns också kommentarerna om eventuellt studentboende vid Krutviken på sidan INFRASTRUKTUR.

Ulf Gilford presenterade visioner om nya hyreslägenheter på Hästö torg (nedanför bananhusen).

Se mer information på:
www.resoli.se

 Nya hyreshus på Hästö

Nyheter:

Föreningen har köpt två nya partytält, 3 x 6m, som kan lånas av medlemmar.

Möjlighet att låna och hyra utrustning från HIF. Se under sidan ”Låna och hyr av HIF”

(nu även fler nya fällbord)

 

 

 

 

 

 

 

Information om möjlighet att ansluta till fiberoptiskt nät.

Se under Infrastruktur!

______________________________________________

Elavtalet klart!

Det finns nu åter möjlighet att ansluta sig till elavtalet!

Se under Elavtal!

Detaljplan över Hästö Marina på utställning!

Se under Infrastruktur!